Klubben / The Club

The Diamond blev stiftet 30. april 1994 og har til huse i Aalborg.
Vi danser C1 og C2 om mandagen i Hallen på Byplanvejens Skole.
Vi har ingen fast Caller/underviser, men benytter PC med optagelser af flere dygtige callere.

The Diamond har de seneste 19 år arrangeret et weekend event, ‘Challenge Dance’, hvor berømte callere har callet udfordrende C dans for en masse entusiastiske C-dansere.
Niveauerne har været C1 til C3B og af Callere kan nævnes Barry Clasper, Ben Rubright, Bjørn Andersson, Bronc Wise, Carsten Nielsen, Dave Wilson, Ian McConnell, Ken Ritucci, Sandie Bryant, Thomas Bernhed, Todd Fellegy, Vic Ceder.


Founded on April 30, 1994, The Diamond is based in Aalborg, Denmark.
We dance C1 and C2 on Mondays in ‘Hallen’ at Byplanvejens School.
We have no permanent Caller / teacher, but use PC with recordings of several talented callers.

The Diamond has for the past 19 years arranged a weekend event, ‘Challenge Dance’, where famous callers have called challenging C dance for a lot of enthusiastic C-dancers.
The levels have been C1 to C3B and by Callers include Barry Clasper, Ben Rubright, Bjørn Andersson, Bronc Wise, Carsten Nielsen, Dave Wilson, Ian McConnell, Ken Ritucci, Sandie Bryant, Thomas Bernhed, Todd Fellegy, Vic Ceder.